10 tips om een conflict op te lossen

conflict oplossen

 

 

Waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan. Ze zijn vaak onvermijdelijk om een belangrijk doel te realiseren.

Negatieve effecten van conflicten

  • Negatieve beeldvorming van het hebben van conflicten.
  • Angst dat conflict in ruzie escaleert.
  • Werk en samenwerking worden nogal eens beïnvloed door emoties, leveren stress op met mogelijke psychosomatische klachten en kunnen zelfs leiden tot een burn-out.
  • Een arbeidsconflict is vaak zeer ingrijpend voor een werknemer en vergroot de kans op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Positieve effecten van conflicten

  • Nodig om tot vernieuwing te komen.
  • Dragen bij aan creativiteit.
  • Conflicten dwingen het probleem onder ogen te zien waardoor er een moment komt waarop er écht iets aan gedaan kan worden.
  • Conflicten dwingen de betrokkenen elkaar beter te leren kennen waardoor er meer kans op een wederzijds groeiend begrip.
  • Conflicten kunnen een gevoel van saamhorigheid oproepen.
  • Conflicten leveren meestal regels / afspraken / procedures/ overlegvormen op die bij een volgend conflict goed van pas kunnen komen.

Iedereen gaat anders om met arbeidsconflicten en heeft daarmee een “eigen“ conflictstijl. Deze stijl is afhankelijk van uw eigen persoonlijkheid, maar ook van de omgeving en situatie. Wilt u weten wat uw conflictstijl is; klik dan op doe de test en herken uw eigen conflictstijl.

Tien tips om een arbeidsconflict op te lossen

1 Geef helder uw eigen standpunt weer.

Om het probleem helder te krijgen is het belangrijk dat u eerst duidelijk maakt waar het om gaat. Dat kan wanneer u vriendelijk én helder zegt wat u denkt. Zo lang de tegenstelling niet duidelijk is kunt u niet samen nadenken over mogelijke oplossingen.

2 Formuleer vanuit het wensen en niet vanuit wat u normaal vindt.

Een probleem en een tegenstelling wordt vaak verschillend ervaren. Het is eenvoudiger om een oplossing voor diverse wensen te bedenken, dan het eens te worden over normen en waarden.

3 Luister naar de ander, probeer het verschil te begrijpen en te accepteren.

Probeert u eens werkelijk open te staan voor de ander, hem te begrijpen en te aanvaarden dat er een verschil van kijk en meningen is. Begrip hebben en accepteren dat er verschillen zijn betekent niet dat u uw eigen zienswijze heeft opgegeven. Je hoeft het samen niet eens te worden over normen.

4 Vraag goed door en leg de wensen naast elkaar.

Vaak komt de ander niet met wensen maar met kritiek, normen, meningen en standpunten naar voren. Niet weerleggen! Probeer met veel open vragen door te vragen wat de wensen van de ander zijn.  Vragen als ‘Waarom is dat belangrijk voor jou? Wat wil je daarmee bereiken? Wat zie je niet zitten en waarom?’ geven vaak meer inzicht in elkaar. Vat samen om na te gaan of u de ander ook werkelijk begrijpt. Leg de wensen van u en de ander naast elkaar en maak  een probleembeschrijving waar alle partijen het over eens zijn.

5 Maak er geen persoonlijke aangelegenheid van.

Bij het proces van een conflict hoort communicatie en wisselwerking. Bij interactie – en dus ook in een conflict – is het de vraag hoe men het doen en laten van een ander interpreteert. De interpretatie is een keuze die we vaak onbewust maken.

6 Neem afstand van eigen emotie en gun de ander zijn emotie.

Tel tot 10 bij het uiten van uw eigen emoties en denk na. Wat is uw wens? Spreek dat helder uit. Gun de ander zijn emoties: vraag hem waarom hij boos of verdrietig wordt – meestal krijgt u dan te horen welk belang op het spel staat.

7 Bedenk samen creatieve oplossingen.

Een belangrijke onderhandeltheorie stelt dat je het bedenken van oplossingen moet scheiden van het beoordelen ervan. Dus probeert u eerst met een gezamenlijke brainstorm zoveel als mogelijk oplossingen te genereren.

8 Geef iets toe voor het wederzijds belang.

Een probleem oplossen betekent in een ideale uitkomst dat beiden krijgen wat ze willen.  In de realiteit is het van belang ook ergens in toe te kunnen geven en afstand te doen van een aantal wensen.

9 Maak goede, heldere afspraken.

Zorg ervoor dat de afspraken duidelijk en zo concreet mogelijk geformuleerd zijn. Vaak wordt het aan het einde afgesloten en horen de betrokkenen bij de afspraken vooral dat, wat zij willen horen. Check liever nog een keer met een samenvatting of iedereen de afspraak heeft begrepen. Indien passend bij de situatie: leg het schriftelijk vast.

10 Vier het succes en blijf in gesprek.

Als u een oplossing vindt voor een lastige situatie, mag u daar trots op zijn. Vier dat, deel dat met elkaar, ook als u wellicht nog gemengde gevoelens heeft. Vaak werkt het goed om in gesprek te blijven en te kijken hoe de oplossing in de praktijk werkt, dat weten we immers niet altijd van tevoren.

Lukt het voor u niet om er uit te komen? Dan zou mediation u kunnen helpen! Hoe?

Objektif Mediation & Training start met een intake gesprek, afzonderlijk of gezamenlijk met elke partij. Daarna volgt een gesprek met beide partijen (eventueel na toestemming vergezeld van een adviseur) aan tafel. Objektif Mediation & Training zorgt voor ruimte voor ieders verhaal, de juiste sfeer en duidelijke afspraken vooraf. De spelregels (zoals geheimhouding) leggen we vast in een mediation overeenkomst. U krijgt in dit proces (tijdens één of meerdere bijeenkomsten) mogelijkheden aangereikt, waarmee u samen tot werkbare afspraken komt. Samen komt u meestal tot oplossingen en afspraken, die worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Wilt u uw arbeidsconflict oplossen met een werkbare oplossing? Neem dan contact op met Objektif Mediation & training.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *