Conflicten oplossen

Ben jij ook één van de honderdduizend mensen welke jaarlijks te maken krijgen met een conflict op de werkvloer? Conflicten zijn heel normaal. Het hoort erbij. Voorkomen is lastig, wel kun je conflicten oplossen. Hoe kun je zo’n situatie doorbreken met behulp van mediation?

In mediation vertellen beide partijen wat er speelt. Hoe het conflict is ontstaan? Hoe wordt het ervaren? De partijen blijven mede-eigenaar en drager van de inhoud en richting van de bemiddeling. Het luisteren naar de conflictpartner vraagt bijzondere aandacht van de ander.

De Objektif mediator faciliteert dit gesprek. Objektif bevordert, als neutrale en onpartijdige deskundige,  een veilig en open klimaat. De Objektif mediator brengt het conflict vrij van emotie, helder in kaart. Dat levert vaak verrassende uitkomsten op. Nieuwe inzichten geven een duurzaam goed gevoel. Het oplossen van lastige situaties geeft voldoening en vertrouwen voor de toekomst.

De Objektif mediator heeft als doel het conflict in één of meerdere gesprekken op te lossen. Zonder tussenkomst van rechter of advocaat. Dit bespaart u en uw bedrijf veel energie, stress, tijd en dus ook  geld.

“Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het klaar is”

Nelson Mandela, Zuid-Afrikaans anti-apartheidsstrijder en politicus