Het succes van mediation

Mediation is erg in opkomst. Dat is niet verwonderlijk gezien het behaalde succes van mediation. In 80% van de zaken lukt het om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Hoe komt het dat mediation zó succesvol is?

succes in mediation

Het succes van mediation

 

Als we vastlopen zijn we vaak geneigd om ons te concentreren op hoe bepaalde zaken niet moeten. Of op wat we niet willen. Wanneer twee mensen een conflict met elkaar hebben, ligt de focus vaak op de fouten of tekortkomingen van de ander. Het conflict loopt dan vast en pogingen om het op te lossen mislukken. Een mediator kan helpen om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

 

 

 

Eerst zal de mediator vragen stellen opdat dat wat knelt op tafel kan komen. Als hetgeen wat twee mensen verdeeld houdt duidelijk is voor beide, dan zal de mediator vragen stellen gericht om het verleden. Daarmee worden specifiek situaties opgehaald waarin het prettig verliep tussen de beide. Hoe zag dat er uit en wat was daar aanwezig? Juist die herinneringen en voorbeelden kunnen de situatie doorbreken. Daarmee biedt de mediator de beide mensen ruimte en dat geeft lucht om “on speaking terms” te komen. De mediator zal  vragen kunnen voorleggen als, wat waarderen jullie aan elkaar? Men vindt dan de kans om op een andere manier tegen de situatie en tegen elkaar aan te gaan kijken. Dat is vaak even ongemakkelijk maar ook verfrissend. Vaak is dat het moment van het doorbreken van de vicieuze cirkel.

Van de mediator mag je dan verwachten dat vragen gericht op wensen en mogelijkheden langskomen. Deze zijn bedoeld om af te tasten waar men mogelijke en haalbare oplossingen realistisch kunnen worden. Wat is er nodig om de geopperde wensen daadwerkelijk te kunnen verwerkelijken. Welke zijn onbenaderbaar en welke kunnen worden ingevoerd met tevredenheid van beide mensen. Dan komen de vooruitzichten tot een oplossing in het vooruitzicht. Dat is het keerpunt, men gaat mogelijke oplossingen zien en dat is vaak zichtbaar en voelbaar. Juist die focus zal de mediator bevorderen omdat deze, in aanvang als wankel kan worden ervaren.

Door ruimte te geven aan het perspectief gericht op een oplossing kan deze worden verinnigd en verankerd. Daarmee beoogt de mediator een langdurige basis te leggen waarop kan worden gebouwd aan een hernieuwde samenwerking c.q. relatie. De afspraken waarin beide partijen zich kunnen vinden worden dan in goede sfeer en makkelijker gemaakt.

Daarmee wordt een succesvolle mediation afgerond met een mediationovereenkomst. Opdat het succes van mediation voor de toekomst kan worden geborgd.

De man met een nieuw idee is een dwaas, tot het idee een succes blijkt te zijn.
Mark Twain, Amerikaans schrijver