Objektif Mediation

Objektif Mediation kiest samen met jou voor een vorm van conflictbemiddeling.  Wanneer je in een conflictsituatie zit, zul je behoefte hebben aan goede raad. Hoe is het zo ver gekomen en vooral: wat kun je eraan doen? Antwoorden op deze vragen geven helderheid in de vorm van bemiddeling en in de mogelijke stappen.

Werkwijze Objektif

Objektif hecht waarde aan openheid en duidelijkheid. Omdat deze aspecten essentieel zijn voor het opbouwen van vertrouwen en een goede werkrelatie met partijen start Objektif altijd met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek brengen we de situatie in kaart, verkennen we of mediation de geschikte weg is en wat Objektif voor u kan betekenen.  Immers, vertrouwen en een wederzijdse klik zijn randvoorwaarden voor een goed resultaat.

In een of meerdere vervolggesprekken maken we afspraken over de aanpak. Denk aan afspraken over de volmacht, de vrijwillig- en vertrouwelijkheid, de veiligheid maar ook verantwoordelijkheid.

Wanneer kan Objektif uitkomst bieden?

  • Beide partijen staan open voor een gesprek
  • Beide partijen willen werken aan een oplossing

Objektif legt de gemaakte afspraken vast in een mediationovereenkomst. Nadat alle partijen getekend hebben, kunnen we van start gaan.

“ Moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat het misgaat heen te stappen”
Inge en Ingspire