Schikken of schrikken? De Wet Werk en Zekerheid

Sinds de invoering van de wet, 1 juli 2015 wordt er meer geschikt en zijn er meer ontslagvergunningen geweigerd. Werkgevers en werknemers proberen er samen met hun zaakwaarnemers en juristen voorafgaand tijdens of na afloop van de zitting onderling uit te komen. Vaker dan voor de invoering van de wet (WWZ) spreken ze samen hogere ontslagvergoedingen af dan de (wettelijk) voorgeschreven transitievergoeding. Dat is een toegift voor de werknemer. Die wordt immers minder makkelijk ontslagen en vangt uiteindelijk meer. Of toch niet?

Op 30 juni 2016 werd tijdens een congres met ongeveer 1.000 advocaten, rechters, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en politici de Wet werk en zekerheid (WWZ) geëvalueerd. De ervaringen en conclusies vanuit werknemers en werknemers lopen erg uiteen.

Minister Asscher en de FNV reageren positief: daar waar dossiers op orde zijn, is ontslag voor een werkgever sneller en voordeliger geworden. Ook aldus de FNV en minister zien zij dat werkgevers en werknemers vaker samen tot een schikking komen.

Werkgeversorganisaties en arbeidsjuristen reageren bezorgd. De rechter heeft meer dan vier keer zoveel afwijzingen van ontslagvergunningen afgegeven, hoezo flexibel? Dat staat haaks op de bedoeling van de wet, die ontslag eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers moest maken. Werkgevers moeten nu een steviger ontslagdossier opbouwen wil de rechter het goedkeuren. Werkgevers zijn daarom eerder geneigd om in een zaak te schikken, blijkt eveneens uit het onderzoek. Om deze reden geven bedrijven flexkrachten ook minder snel een contract.

Ontslag is voor werkgevers niet per se goedkoper geworden. De gratis route via het UWV is namelijk verdwenen. Nu gaan ontslagzaken alleen via de uitkeringsinstantie bij langdurige arbeidsongeschiktheid en bij bedrijfseconomische redenen. De rechtbank zou voor werkgevers en werknemers echter een laatste stap moeten zijn rondom het wel of niet krijgen van een ontslagregeling of vergunning.
Onenigheid over en binnen arbeid of een onzekere uitkomst over behoud van werk kosten alle partijen geld, roepen onzekerheid op en veroorzaken vaak schade op de fysieke en mentale gezondheid. Via de route rechtbank neemt de kwestie vaak maandenlang beslag alvorens een uitspraak wordt gedaan. De langdurige onzekerheid wordt vaak als extra belastend en emotioneel ervaren bij de werknemer. Ook de werkgever weet lange tijd niet waar hij aan toe is. De focus ligt vaak bij de ander en bij zichzelf over dat wat we absoluut niet willen of kunnen. Ongeacht de uitkomst van het rechterlijk vonnis, zie je vaak zichtbaar twee partijen worstelen met verwachtingen tussen hoop (winnen) en vrees (verliezen). Eigenlijk twee verliezende partijen.

Dat kan ook anders!
Je zou kunnen proberen of je er samen uit kan komen met of zonder hulp van een derde, onafhankelijke partij. Mediators, juristen en rechters erkennen dat de meeste conflicten ontstaan vanuit o.a. meningsverschillen, onverenigbare wensen en eisen, miscommunicatie en vertrouwen. Als er een conflict is ontstaan, dan is het conflict pas op te lossen als er een duidelijk begrip komt van meningsverschillen en van de oorzaak daarvan. Een mediator of een ervaren conflictprofessional helpt beide partijen om standpunten en belangen helder te krijgen. In een vertrouwelijke, neutrale setting bij de mediator kan worden onderzocht hoe het gekomen is dat men niet meer samen door een deur kan. En dan kan er opnieuw onderhandeld worden. Gaan we met elkaar verder of beter uit elkaar? En voor beide opties geldt dat partijen zelf de voorwaarden vaststellen. Deze afspraken worden, zeker bij een vertrekregeling getoetst door een onafhankelijke jurist. Geen hoge juridische kosten voor beide partijen, geen maandenlange juridische strijd in de rechtszaal met het grote risico dat je sinds invoering WWZ blijkbaar met lege handen staat.
In mediation kom je op een effectieve en zo prettig mogelijke manier tot een oplossing voor een arbeidsconflict. Samen. Zonder de rechter. Met de mediator.
Wil je weten of mediation jou in jouw situatie kan helpen? Objektif start altijd met een vrijblijvend kennismakings-/ verkenningsgesprek. Deze plant Objektif graag met je in via email of telefonisch!

Werk en zekerheid

schikken of schrikken binnen wet werk en zekerheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *